Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Έργο "Semantic Gov"
Παρουσίαση 1
 ONESTOPGOV_ΥΠΕΣ_2009_TAMBURIS.PDF  2.43 Mb
Παρουσίαση 2
 ONESTOPGOV_ΥΠΕΣ_2009_TAMBURIS_2.PDF  2.43 Mb
Παρουσίαση 3
 ONESTOPGOV_ΥΠΕΣ_2009_TAMBURIS_3.PDF  2.43 Mb
Μοντέλο Περιγραφής της Διαδικασίας Παροχής Υπηρεσιών
 ΜΟΝΤΈΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.DOC  40.50 Kb
Στόχοι του έργου SemanticGov
 ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SEMANTICGOV.DOC  51.00 Kb
Παρουσίαση του έργου SemanticGov
 SEMANTICGOV_PRESENTATION.PPT  598.50 Kb
Το πρότυπο GEA
 ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ GEA.DOC  76.00 Kb
SemanticGov
 SEMANTICGOV.DOC  58.00 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών