Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα ενδιαφέροντος
Χρήση κινητών τηλεφώνων από τα μέλη της Κυβέρνησης
 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ ΤΗΛΕΦ.DOC   82.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών