Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Ρυθμίσεις που αφορούν τη λύση της σύμβασης εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ (Ν. 3801/2009)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Ν 3801-ΙΑΝ 2010.DOC   57.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών