Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
 ΜΕΡΙΚΉ ΜΈΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ.PDF  1.69 Mb
Στρατηγική απλούστευσης
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ.PDF  2.11 Mb
Οργάνωση Διαβούλευσης
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.PDF  110.26 Kb
Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους
 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ.PPT  3.23 Mb
Θεσμικό πλαίσιο -διαδικασία
 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.PPT  6.55 Mb
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.PDF  1.65 Mb
World Banking doing business Greece
 WORLD BANK_DOING BUSINESS _GREECE.PDF  1.03 Mb
OECD Red Tape Assessment
 OECD RED TAPE ASSESSMENT.PDF  73.00 Kb
EU Admin burden reduction
 EU- ADMIN BURDEN REDUCTION.PDF  181.30 Kb
Πρόγραμμα ημερίδας 11 Απριλίου
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 11ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008.DOC  473.50 Kb
Ταυτότητα έρευνας
 ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ.PDF  213.05 Kb
Σχέδιο δράσης
 ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΆΣΗΣ.PDF  357.27 Kb
Ρυθμιστικό πλαίσιο
 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ.PDF  97.30 Kb
Ερωτηματολόγιο ΝΑ
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΝΑ.PDF  238.10 Kb
Ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων
 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ.PDF  232.07 Kb
Εγχειρίδιο τυποποιημένου μοντέλου κόστους
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.PDF  428.32 Kb
Αποτελέσματα απο ΝΑ
 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΝΑ.PDF  984.98 Kb
Αποτελέσματα από επιχειρήσεις
 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ.PDF  540.02 Kb
Standard Cost Model σύσταση ΕΠΕ
 STANDARD COST MODEL ΣΎΣΤΑΣΗ ΕΠΕ.PDF  761.85 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών