Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"
 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.DOC  2.66 Mb
Ε.Π. Παρουσίαση 26/11/2007
 ΕΠ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 26_11_07.PPT  126.50 Kb
Επιτελική Σύνοψη
 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ_ΣΥΝΟΨΗ_ΕΠ.DOC  213.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών