Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" (7/12/2007)
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ.DOC  795.50 Kb
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" (7/12/2007)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ_Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.DOC  144.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών