Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Ίδρυση νέων εταιριών μέσω ΚΕΠ - Διαβούλευση
 ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ.DOC   62.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών