Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Εφαρμογή διατάξεων του ν.3801/2009 για τη βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων ΙΔ.ΑΧ.
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Ν 3801_ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ.DOC   57.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών