Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Εγκύκλιος απορρόφησης επιτυχόντων παρ.2 αρθ.10 του ν.3833-2010
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡ 2 ΑΡΘ 10 ΤΟΥ Ν3833-2010.DOC   59.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών