Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Κανονισμός Εφαρμογής Ε.Π. Πολιτεία
Κανονισμός Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 KANONISMOS_POLITEIA.PDF  79.73 Kb
Τροποποίηση του Κανονισμού Εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΙΜ.Φ30.6.13271 ΦΕΚ 900 ΤΡΟΠΟΠ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.PDF  109.88 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών