Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/10002/04-05-2010 απόφασης, με θέμα: "Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"
 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕΛΏΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΎ Υ.Σ..DOC  0 bytes
Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"
Έκδοση ΚΥΑ για την εξειδίκευση των εποχικών αναγκών που θα καλυφθούν με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009)
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση γραμματειακής υποστήριξης με απόσπαση
Κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου Τομέα (Σχέδιο Νόμου)
 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.DOC  178.50 Kb
Παράταση της υποβολής υποψηφιοτήτων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MEGA (2010-2011)
 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA.PDF  440.20 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών