Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Διαγωνισμοί
Έγκριση υλοποίησης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την πράξη με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων» του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» για τις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 10), τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 11) και τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 12), του Ειδικού Στόχου 4.2.2. (κατάθεση προσφορών: έως 31/10/2011 και ώρα 12:00 μ.μ., στην ΕΥΣΣΕΠ, Κοραή 4, 1ος όροφος, γραφείο Γ7)
 ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.PDF  310.00 Kb
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Συμμετοχή σε μειοδοτικές προσφορές για επισκευές αυτοκινήτων και προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ)
Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα Διοικητικά Βάρη του τομέα Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων», υποέργο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα Διοικητικά βάρη τεσσάρων (4) τομέων πολιτικής»
 ΑΠΌΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 4Α1ΘΚ-4Μ-SIGNED.PDF  149.19 Kb
Ανακαίνιση ανελκυστήρων του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΤΕΛΙΚΟ.PDF  269.85 Kb
Ματαίωση και επανάληψη της υπ’αριθμ.ΔΙΟΙΚ/Φ.850.13/1/27062/28-12-2010 απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων και τεχνικών
 Φ.850.13_ΜΑΤΑΙΩΣΗ _ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_4ΑΡΩΚ-2-SIGNED.PDF  398.97 Kb
«Νέα Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Σήμανση Διασφάλισης Γνησιότητας Εγγράφων και Στοιχείων»
 NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΑΡΩΚ-Ν-SIGNED-1.PDF  106.18 Kb
Απ’ ευθείας ανάθεσης για το έργο : “Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου του υπαίθριου εμπορίου κάθε είδους και μορφής. Προθεσμία υποβολής 07-02-2011.
 APOFASI-ANA-KANONISTIKO.PDF  588.25 Kb
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Σήμανση Διασφάλισης Γνησιότητας Εγγράφων και Στοιχείων»
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Φ.371.ΑΠ.13. 4ΙΦΧΚ-Λ-SIGNED.PDF  107.48 Kb
 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΥΑΠ.DOC  1.21 Mb
Παροχή διευκρίνισης για την έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συσκευής Χ – Ray
 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ X-RAY Τ.PDF  80.54 Kb
Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για το έργο: «Προμήθεια μηχανισμού ελέγχου αποσκευών και αλληλογραφίας (συσκευή Χ – Ray)
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ X RAY.PDF  194.53 Kb
Συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή της Οδηγίας 123/2006
 ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΠΕΡΊΛΗΨΗ_ΟΔΗΓΙΑ 123.DOC  282.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών