Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Έκδοση ΚΥΑ για την εξειδίκευση των εποχικών αναγκών που θα καλυφθούν με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΟΧ Ν 3812.DOC   52.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών