Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προκηρύξεις θέσεων Προϊσταμένων
Επιλογή προΐσταμένων τμημάτων Υπ.ΔΜ.ΗΔ.
 ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ.PDF  138.59 Kb
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -- Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 PROKIRIXI.PDF  201.25 Kb
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΓΔΔΗΗΔ_ΣΕΕΔΔ.DOC  273.50 Kb
Κοινοποίηση ορθής επανάληψης προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΓΔΔΗΔ.PDF  158.77 Kb
Κοινοποίηση ορθής επανάληψης προκήρυξης-πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΓΔΔΗΔ.PDF  123.48 Kb
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της ΓΓΔΔ&ΗΔ
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_FINAL.DOC  74.50 Kb
Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ.DOC  34.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών