Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 3812.DOC   104.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών