Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την προσκόμιση βεβαίωσης περί της συνεχούς πενταετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα των ομογενών από λοιπές χώρες
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ.PDF   54.28 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών