Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Υπηρεσιακές Μεταβολές Δ.Υ.
Επιδότηση αγοράς-ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή ΔΙΔΑΔ-Φ.48 -28-8855-3.5.2006
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ .DOC   91.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών