Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Επικαιροποίηση & συμπλήρωση στοιχείων στην ειδική φόρμα της ιστοσελίδας του ΕΡΜΗ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ_ΓΙΑ_ΟΔΗΓΙΑ_2006_123.PDF   505.88 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών