Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Δημόσια Διοίκηση & Ευρωπαϊκή Ενωση
Προκήρυξη για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα θέσεως προσωρινού υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) (υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ECHA 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011.DOC  34.00 Kb
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα (με απόσπαση ) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (υποβολή αιτήσεων έως 17/10/2011)
Προκήρυξη θέσεως Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (υποβολή αιτήσεων έως 21/9/2011)
Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO (υποβολή αιτήσεων έως 18/9/2011)
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ AD 14
 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ AD 14 (2).DOC  23.50 Kb
Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Προκηρύξεις για την πλήρωση 52 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Προκηρύξεις θέσεων προσωρινών υπαλλήλων σε JOINT RESEARCH CENTRE
 Φ 4 12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ JOINT RESEARCH CENTRE ΛΗΞΗ 15-7-2011.DOC  38.50 Kb
Προκηρύξεις για την πλήρωση 42 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ
Προκηρύξεις θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων και Εθν. Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (υποβολή αιτήσεων έως 17/8/2011)
 Φ 4 11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ CEDEFOP -ΛΗΞΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011.DOC  40.00 Kb
Προκήρυξη θέσεως προσωρινού υπαλλήλου (AD 9) Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ε. Επιτροπής σε Έδρα Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Ανεξαρτήτων Παραγόντων για Διοικητικά Βάρη (υποβολή αιτήσεων έως 15/7/2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ AD-9.DOC  35.50 Kb
Συμμετοχή σε Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS
Προκηρύξεις για την πλήρωση 37 θέσεων Εθν. Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Προκηρύξεις για την πλήρωση 51 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προκηρύξεις για την πλήρωση 43 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)
Προκήρυξη για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόληψης προσωρινών υπαλλήλων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 22/02/2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ REA ΙΑΝ 11.DOC  32.50 Kb
Προκηρύξεις για την πλήρωση 35 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) [ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέση REGIO.C.2B έχει καταργηθεί !! ]
Προκήρυξη θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στο Ευρωπ. Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 11/02/2011)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡ 2011.DOC  28.00 Kb
Προκηρύξεις για την πλήρωση 26 θέσεων Εθν. Εμπειρογνωμόνων
Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για το 2011>
Ευρωπαικό πρόγραμμα FIT
 FIT.DOC  1.20 Mb
Κινητικότητα Υπαλλήλων στα Κράτη - Μέλη της ΕΕ
 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.DOC  78.00 Kb
Το ανθρώπινο δυναμικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 19/01/04
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών