Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Δ' Προγραμ. Περίοδος 2007-2013
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013»
 ΕΙΔΙΚΗ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ_ΔΜ.DOC   27.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών