Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Εγκύκλιος - Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009) επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟ 3801.DOC   60.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών