Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Δ' Προγραμ. Περίοδος 2007-2013
Τι επιδιώκουμε με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
 ΤΙ_ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ.DOC   47.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών