Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Διαδικασία Έγκρισης Προσλήψεων Τακτικού και Έκτακτου Προσωπικού στις ΔΕΚΟ
 ΔΕΚΟ ΔΙΑΔΙΚ.ΠΡΟΣΛ.DOC   36.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών