Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Συμβάσεις
Σύμβαση της Unisystems Α.Ε. για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού και Διαμόρφωση υποδομών για την Ασφάλεια των Συστημάτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του Υποπρογράμματος 2, του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008 - 2010"
 ΣΥΜΒΑΣΗ Φ.371.ΑΠ.15.PDF  359.97 Kb
Σύμβαση μεταξύ HIPAC AEBE κια ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ για το έργο Προμήθεια εξοπλισμού για την Υποστήριξη του ΕΠ Πολιτεία
 ΣΥΜΒΑΣΗ_Φ.371.21.PDF  140.17 Kb
Σύμβαση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (O.T.E. A.E.) για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Εξοπλισμού Τηλεφωνίας (PBX) για τις ανάγκες του τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Δημ. Διοίκησης και Ηλ. Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΤΕ 2.DOC  46.50 Kb
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΜΕΡΕΣ.DOC  43.00 Kb
Σύμβαση της HIPAC A.E.B.E. για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία εξοπλισμού γραφείου και χρήση ψηφιακών υπογραφών στην ανταλλαγή εγγράφων μεταξυ υπηρεσιών"
 ΣΥΜΒΑΣΗ ΨΗΦ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.DOC  362.00 Kb
Σύμβαση της ένωσης εταιριών Κέντρο Ευρωπαϊκου Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου - Ιντρακομ Α.Ε. για το έργο "Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικητικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους στους Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03 για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου"
 ΣΥΜΒΑΣΗ_Φ.850.Α_ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.DOC  569.50 Kb
Σύμβαση της GLOBO Technologies S.A. για το έργο "Ψηφιοποίηση Φακέλων"
 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ ΦΑΚΈΛΩΝ-.DOC  263.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών