Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Υπουργεία - ΝΠΔΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  ΚΑΙ ΝΠΔΔ
Φορέας Ταχυδρομική Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax E-mail
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Σταδίου 27 και  Δραγατσανίου 101 83  -  Αθήνα 3239916 3237784 gramatia@ypes.gr
1α)  Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης Βασιλίσσης Σοφίας 15 106 74  -  Αθήνα 3393479
3393000
3393427 ypesdda@gspa.gr , dhes@gspa.gr 
1β) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Δραγατσανίου 8, Πλατεία Κλαυθμώνος 105 59 -  Αθήνα 3315291-6
3315276 gsequality@otenet.gr, gengramm@isotita.gr
1γ) Ε Υ Π Παναγιώτη Κανελλοπούλου 4 101 77 – Αθήνα 6926210
7796115 6973532
6923239 6923239 webmaster@nis.gr, ggram@nis.gr
1δ) Εθνικό Τυπογραφείο Καποδιστρίου  34 104 32 - Αθήνα 5247357 5234312 webmaster@et.gr 
1ε) Α Σ Ε Π Αμερικής 5 105 64 - Αθήνα 3248015
3310923
3313048
3246853
3310920 asep@otenet.gr 
1ζ) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελιστρίας 2 05 63 – Αθήνα 3248098
3248122 info@gscp.gr
1η) Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Πειραιώς 211 και Θράκης 2 177 78 - Ταύρος 3496213
3496308
3428530 seeda@ekdd.gr
1θ) Συνήγορος του Πολίτη Χ.  Μέξη  5 115 28 - Αθήνα 7292600 080125000 7292129 synigoro@otenet.gr 
1ι) Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου 9, 116 36 - Ν. Κόσμος 9026712 9028116 yap@syzeyxis.gov.gr
2. ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ Υπ. Εθν. ΄Αμυνας Δ/νση Πολιτικού Πρ/κού ΓΕΕΘΑ 155 61 - Χολαργός 6536974 6553864 6553865 6532013 6552171 6455896 6454693 minister@mod.gr (Υπουργός) depminister@mod.gr (Υφυπουργός) epyetha@mod.gr (Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας) stratologia@mod.gr (Θέματα Στρατολογίας) - στη σελίδα του ΓΕΕΘΑ στη διεύθυνση http://www.mod.gr μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος τα email των στρατολογικών γραφείων της χώρας,  eg_ypetha@mod.gr
2α) Γ Ε Σ Στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ, 155 61 - Χολαργός 6555911 6457517, 6520801
2β) Γ Ε Ν Στρατόπεδο  Παπάγου, 155 61 - Χολαργός 6521200
6520571
6520571
2γ) Γ Ε Α Υπ. Εθν. Άμυνας - Ενιαίος Δ/κός Τομέας ΓΕΑ - Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού Τ Γ Α 1010  -  Χολαργός 6443073 6448839 webmaster@haf.gr 
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ακαδημίας  1, 106 71 - Αθήνα 3608860 3681717, 3681619 (στη διεύθυνση http://www.mfa.gr/about_mfa/telky.htm υπάρχει πλήρης κατάλογος με αριθμούς τηλφώνων και fax του Υπουργείου) mfa@mfa.gr 
3α) Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού Αχαρνών  417, 11143 - Αθήνα 2530566 (Δ/νση Δ/κού) 2529782, 2530487   ggae@mfa.gr 
4. ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4α) Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Πλατεία Συντάγματος, 101 80 - Αθήνα 3332000, 3332041, 3332056, 3332222 3332130 ypetho@mnec.gr, gkotsiras@mnec.gr (Δ/ση Πληροφορικής)
4β) Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Κορνάρου  1, 105 63 - Αθήνα 3286012 3286017
4γ) Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της  Ελλάδος Λυκούργου  14 – 16, 101 66 3289000-59 322220, 5233610 info@statistics.gr  library@statistics.gr  (Bιβλιοθήκη)
4δ) Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ιπποκράτους 22, 106 80 – Αθήνα 3625919, 3643791 3630122, 3611136 kepe@kepe.gr , director@kepe.gr (Γενικός Δ/ντης)
4ε) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 – Αθήνα 3377237 3377265 chairmans_office@cmc.ase.gr 
4στ) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Λ. Συγγρού 188, 176 71 – Καλλιθέα 9523348 9523339 oee@oe-e.gr 
4ζ) Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Εγνατίας 154, 54 636 – Αθήνα 031 – 263033, 225379 031 – 284792 gramp@helexpo.gr 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
5α) Διεύθυνση Διοικητικού  Δ1 Καρ. Σερβίας  10, 101 84 - Αθήνα 3375000 (Τηλ.κέντρο), 3375103, 3375108, 3375164 3375014, 3375012, 3375013
5β) Διεύθυνση Προσωπικού  ΔΟΥ  Δ2 Καρ. Σερβίας  10, 101 84  - Αθήνα 3375000 (Τηλ. Κέντρο)  3375121 3375049, 3375047
5γ) Διεύθυνση Προσωπικού Τελωνείων  Δ3 Καρ. Σερβίας  10, 101 84  - Αθήνα 3375000 (Τηλ. Κέντρο)  3375151 3375058, 3375043 gdcustom@otenet.gr 
5δ) Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γενικού Χημείου του Κράτους  (Γ.Χ.Κ.) Αν. Τσόχα 16, 115 21  - Αθήνα 6479000 (Τηλ.κέντρο) 6479157, 6479130 6465123 gxk-personnel@ath.forthnet.gr 
5ε) Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Πανεπιστημίου 37, 101 65  - Αθήνα 3338313 (Γραμματεία), 3229168, 3229173, 3229175 (συνταξιοδ.) 3220756
5στ)  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Ακαδημίας  68, 106 78 -Αθήνα 3819811 3808183
5ζ) Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Χανδρή 1και Θεσσαλονίκης, 183 46 – Μοσχάτο 4802000 (τηλ. Κέντρο) 4802019, 4802009 gsis@gsis.gov.gr , Taxisnet@taxisnet.gr 
5η)  Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Λ. Κηφισίας 124, 115 26 – Αθήνα 6981065 6990014 sdoe-ky1@otenet.gr , sdoe-ky2@otenet.gr 
5θ) Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Λ. Αλεξάνδρας 158Α & Κόνιαρη 45, 115 21 Αθήνα 6459700 6440479 kedmis@otenet.gr 
5ι)     Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε) Έσλιν 31, 115 23 – Αθήνα 6466236, 6466364, 6466383 6466192 info@soe.gr 
5ια)   Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Ομήρου , 105 64 – Αθήνα 3701800 3701855 marmara@pdma.gr
5ιβ) Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) Χανδρή 1 & Θες/νικης 183 46 – Μοσχάτο 4802911-18 4802919 info@seyyo.gr 
5ιγ)     Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) Ομήρου 8, 105 64 - Αθήνα 3701800-1 3242679 marmara@pdma.gr
5ιδ)     Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ακαδημίας 40, 106 72 – Αθήνα 3694202 3633047
6. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μιχαλακοπούλου  80, 101 92 - Αθήνα 7797374 7706424 grammatia@ypan.gr
6α) Γενική Γραμματεία Εμπορίου Πλ. Κάνιγγος 20, 101 81 – Αθήνα 3816241-250 3842642 gge@gge.gr , parl@gge.gr 
6β) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Μεσογείων 14-18, 115 27 – Αθήνα 7752222, 6911122 7711205, 7713810 mkoum@gsrt.gr 
6γ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Μιχαλακοπούλου  80, 101 92 7752904 7704898 ggb@ypan.gr
Ταχ. Δ/νση:
6δ) Τομέας Τουρισμού Αμερικής  2, 105 64 – Αθήνα 3271725 3313691 ypantour@hellasnet.gr 
6δ) ΕΟΤ  (Ν.Π.Δ.Δ.) Αμερικής  2, 105 64 – Αθήνα 3271300-2 3224148 Kontogianni_b@gnto.gr , info@gnto.gr 
6ε) Επιτροπή  Ανταγωνισμού Κτίριο Υπ. Ανάπτυξης  Πλ. Κάνιγγος, 10181 – Αθήνα 3841055, 3804667 3829654
6στ) Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Δραγατσανίου 4, 105 59 – Αθήνα 3245348 3231821 stekdk@otenet.gr 
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αμαλιάδος  17, 115  23 – Αθήνα 6415700 6447608 minister@minenv.gr, service@dorg.minenv.gr
7α) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Χαρ.  Τρικούπη  182, 101 78 - Αθήνα 6469133 6438669
7β) Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων ΄Εργων (Εξυπηρετείται από το Δ/κό της Γεν. Γραμ. Δημ. Έργων) Χαρ. Τρικούπη 182, 101 78 – Αθήνα 6444342 6467708
8. ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως  15, 101 85 - Αθήνα 3226312, (Δ/νση Δ/κού) 3248264 (Δ/νση Δ/κου) webmaster@ypepth.gr 
8α) Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης Αχαρνών 417, 111 43 – Αθήνα 2532312 2584808 gsae@gsae.edu.gr 
8β) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Αχαρνών 417, 111 43 – Αθήνα 2531437 2531420
8γ) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (ΔΙΚΑΤΣΑ) Λεωφ. Μεσογείων  22, 115 25  Αθήνα 6756362,   6756368, 6756464, 6756494 6756709 dikatsa@otenet.gr 
8δ) Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου Αριστοτέλους  1, 85 100 0241/24448 0241/70638 biblrodos@otenet.gr 
8ε) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μεσογείων 396, 153 41 – Αγία Παρασκευή 6016361 6016370, 6016388 secretariat@pi-schools.gr 
8στ) Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) Λ. Συγγρού 56, 117 42 – Αθήνα 9221000, 9216617 9227716, 9216587 inteek@mail.hellasnet.gr 
8ζ) Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

Πολυτεχνίου 21, Περιοχή Δικαστηρίων, 546 26 Θες/νικη
2709021 - 2709002 (Γραμματεία Προέδρου),
2709093 - 2709089 - 2709126 (Δ/νση Διοικητικού),
2709135 - 2709145 (Δ/νση Επ. Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών),
031-547516 (Θεσ/νίκη)
9760136
9. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αχαρνών 2, 101 76 – Αθήνα 2124875, 2124231, 2124297, 2124247, 2124000 (Τηλ. Κέντρο)  5345482, 5249805, 5237904, 5230955, 5247708
9α) Γενική Γραμματεία Ζωϊκής και Αλιευτικής Παραγωγής Κτηνηατρικών Γεωργικών Εφαρμογών ΄Ερευνας Αχαρνών 2, 101 76 – Αθήνα 5291260 5235814
9β) Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσ. Περιβάλλοντος (Εξυπηρετείται από το Δ/κό του Υπ.  Γεωργίας)
9γ) Γενική Γραμματεία Αγροτ. Πολ. & Διεθνών Σχέσεων (Εξυπηρετείται από το Δ/κό του Υπ.  Γεωργίας)
10. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Πειραιώς 40 101 82 - Αθήνα 5295208, 5295440, 5295328 (Δ/ση Πληροφορικής) 5240712 yperg@otenet.gr
10α) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29 101 10 – Αθήνα 3368000, 3239316, 3368340 (Δ/ση Διοίκησης) 3368012, 3368025 informat@ggka.gr (Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με τους αριθμούς τηλεφώνου και fax και τα email των υπηρεσιακών μονάδων), dioikisi@ggka.gr (Δ/ση Διοίκησης)
10β) Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων Πειραιώς 40 101 82 – Αθήνα 5295441 5240712
11. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
11α) Διεύθυνση Διοικητικού Αριστοτέλους 17, 101 87 – Αθήνα 5222393 (Δ/ση Δ. Υγιεινής), 5225849, 5232821, 5221036 5233356 (Δ/ση Υγιεινής), 5245260, 8254426 (Γ.Δ. Διοικ. Υποστήριξης), 5223246 webmaster@mohaw.gr, (Δ/ση Δ. Υγιεινής)  yyp2@compulink.gr
11β) Δ/νση Προσωπικού  Ν.Π.Δ.Δ. Αριστοτέλους 17, 101 87 – Αθήνα 5224859 5248751
12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Μεσογείων 96 115 27 - Αθήνα 7758121 7796055 minjust@otenet.gr
12α) Ελεγκτικό  Συνέδριο Πατησίων 34 101 68 – Αθήνα 3820931 / 3821156, 3821457 3800526
12β) Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Πανεπιστημίου 47, 105 64 Αθήνα 3710301-3 3231154
13. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μπουμπουλίνας 20196 82 - Αθήνα 8201100, 8201109, 8201127 8201196, 8201106, 8201390 w3admin@culture.gr, protocol@protocol.culture.gr, protocol@dpm.culture.gr
13α) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Πανεπιστημίου 25, 105 64 – Αθήνα (Γραφ. Υφυπουργού, Γεν. Γραμματέα, Διοικητ.,Αθλητ.  Και Οικον. Υπηρεσίες), Ακαδημίας 6, 106 71 – Αθήνα (Τεχνικές Υπηρεσίες) 3294111,  3699111  (Τεχν. Υπηρεσίες) 3251533 w3admin@noc.sportsnet.gr 
13β) Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, 10675 Αθήνα 7257601 – 2 7257600
Ταχ. Δ/νση:
13γ) Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 54621 - Θεσσαλονίκη 031 - 221185 031 - 260620
14. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γρηγ.  Λαμπράκη  150, 185 18 - Πειραιάς 4191700 4224417 yen@yen.gr 
14α) Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Γρηγ.  Λαμπράκη  150, 185 18 - Πειραιάς 4170869 4220781
15. ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ
15α) Κέντρο Επικοινωνιών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 – Αθήνα 6977000 6912661, 6920487, 6921675 kepik@mopo.gr 
15β) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Μουρούζη 4, 101 72 – Αθήνα 7295563 – 7224866 7257820 ppeaps@otenet.gr 
15γ) Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης Χίου 8, 161 21 – Καισαριανή 7243552 7243639
15δ) Υπηρεσία Αγροφυλακής Αγ. Λαύρας 17, 111 41 2025012 2025130
16. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, 54132 Θεσσαλονίκη 031/269965 031/232147 (Τμ. Στατιστικής/     Μηχανοργάνωσης) 031/263332, 031//233210
16α) Γενική Γραμμ. Παλιννοστούντων Ομογενών (Εξυπηρετείται  από το Δ/κό του Υπουργείου)
17. ΑΙΓΑΙΟΥ Μικράς  Ασίας  2, 81 100  - Μυτιλήνη 0251 / 25200, 41688, 3311714, 3255050  Αθήνα 0251 / 41175 info@ypai.gr, webmaster@ypai.gr , prosop@ypai.aegean.gr (Στη σελίδα του Υπουργείου Αιγαίου στο http://www.ypai.gr υπάρχει κατάλογος με τα email όλων των Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αστερίας».
18. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 – Παπάγου 6508366 6508367 ymediesx@hol.gr (Δ/νση Διεθνών Σχέσεων), ypmeplh@hol.gr (Δ/νση Πληροφορικής), yme@otenet.gr , ymedem@otenet.gr (Δ/ση Εμπορ. Μεταφ.), phaenton@hol.gr (Δ/ση Οδ. Ασφάλειας και Περιβ.)
18α) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Β.  Γεωργίου  1, 166 04 - Ελληνικό 9814002 8947101
18β) Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο Πεσματζόγλου  2-6, 101 75 Αθήνα 3231909, 3220115, 3220187 3242704 tt40@otenet.gr 
19. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ζαλοκώστα  10, 101 63 – Αθήνα 3626303, 3696136 3609682, Γρ.Υπ/γού: 3610482 protocol@minpress.gr , webmaster@minpress.gr
19α) Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο Πινδάρου 6, 106 71 – Αθήνα 3696856-7 3621186
19β) Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Βας. Σοφίας 14, 106 74 – Αθήνα 7258910 7258911 iom@hol.gr 
19γ) Γραφείο Media Desk Βασ. Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα 7254056-57 7254058 mediadesk@otenet.gr 
19δ) Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Τσόχα 36, 115 21 – Αμπελόκηποι 6400560 6400581 - 2 prrl@ana.gr , ape@ana.gr 
Αρχή Σελίδας ^
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών