Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ειδικές Διατάξεις Προσλήψεων
Εγκύκλιος για ειδικές διατάξεις διορισμού
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.DOC  50.50 Kb
Ευεργετικές διατάξεις διορισμών στο δημόσιο (πίνακας)
 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΊΝΑΚΑΣ).DOC  43.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών