Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα ενδιαφέροντος
Εγκύκλιος για κινητά και σταθερά τηλέφωνα
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.DOC   69.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών