Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Συνέντευξη στα νέα του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση
 ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ_ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΌ.DOC   49.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών