Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού
 EΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.DOC   52.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών