Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Σχέσεις Κράτους - Πολίτη
Εγκύκλιος για τη λειτουργία επιτροπών ελέγχου εφαρμογής νομοθεσίας των περιφερειών
 ΑΝΑΡΤΗΜΈΝΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ.PDF  99.43 Kb
Διαύγεια εγκύκλιος ΟΤΑ
 ΔΙΑΎΓΕΙΑ-ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ-ΟΤΑ.PDF  119.23 Kb
Ανταπόκριση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών - Ανάρτηση στο διαδίκτυο επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών
 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.PDF  81.99 Kb
Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο πρόγραμμα Διαύγεια
 4ΙΚΥΚ-Γ-SIGNED.PDF  251.16 Kb
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια"
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.DOC  153.50 Kb
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.DOC  44.50 Kb
Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές απο δικηγόρους
 ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΑΠΌ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ.DOC  46.50 Kb
ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 ΜΈΣΑ ΑΠΌΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΠΟΛΙΤΏΝ.DOC  48.50 Kb
Εγκύκλιος : Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -ΣΤΕ.DOC  56.00 Kb
CITIZEN'S RIGHTS IN THE PUBLIC SERVICE
 CITIZEN'S_RIGHTS (1).DOC  66.00 Kb
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΣΥΛΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ"
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ "1500","1502"
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΕΛΤΙΟΥ "ΚΟΜΜΕΝΗΣ" ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ"
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Γ.Υ.Π.) - "ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"
Ενημερωτική αφίσα
 ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉΣ ΑΦΊΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ.DOC  65.50 Kb
www.kep.gov.gr
 WWW_KEP_GOV_GR.PDF  395.91 Kb
Διαφάνεια στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης
 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.DOC  40.50 Kb
Αποστολή ενημερωτικών αφισών
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ.DOC  65.50 Kb
Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
 AFTEPAGELTA.PDF  1.09 Mb
Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών».
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ Ν Α (2).DOC  38.50 Kb
ΝΟΜΟΣ 2690
 ΝΟΜΟΣ 2690 ΚΕΊΜΕΝΟ.DOC  244.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών