Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέσεις ΔΕΠ
Μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστήμης, Τροφίμων και Διατροφής (υποβολή αιτήσεων έως 15-12-2010)
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.PDF  32.92 Kb
Μια θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (υποβολή αιτήσεων έως 13-11-2010)
 ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.DOC  26.50 Kb
Μία θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστημίου Αιγαίου (υποβολή αιτήσεων έως 16-11-2010)
 ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ.DOC  119.50 Kb
Μία θέση ΔΕΠ για το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υποβολή αιτήσεων έως 13 Νοεμβρίου 2010)
 ANAKOINOSPROKIRIXISYPESOTYPEXOTYPPEDIASSITESYIANNAKOPOULOS.DOC  280.00 Kb
Μία θέση ΔΕΠ για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υποβολή αιτήσεων έως 10 Νοεμβρίου 2010)
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΕΠ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ_ΑΘΗΝΩΝ.DOC  30.00 Kb
Μία θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (υποβολή αιτήσεων έως 22 Οκτωβρίου 2010)
 ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.DOC  30.50 Kb
Μία θέση ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υποβολή αιτήσεων έως 29 Σεπτεμβρίου 2010)
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.DOC  25.00 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών