Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥ.DOC  57.50 Kb
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.PPT  72.50 Kb
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ.PPT  93.50 Kb
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.PPT  78.50 Kb
ΙΚΠΑ
 ΙΚΠΑ.PPT  76.00 Kb
ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 ΙΣΕΣ_ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.PPT  71.50 Kb
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.DOC  827.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών