Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου & μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3812/2009
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ ΑΣΕΠ_ΥΠΕΣ 3-3-10.DOC.DOC   53.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών