Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Έντυπα - Προσκλήσεις Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1-06-2009
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ Ε.Π ΠΟΛΙΤΕΙΑ 21-4-2009.DOC  64.50 Kb
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1-06-2009
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΓΙΑ Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 21-4-2009.DOC  64.50 Kb
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 TEXNIKO_DELTIO_POLITEIA.DOC  147.00 Kb
Πρότυπη Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας Στήριξης για τους φορείς εκτέλεσης έργων του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 ΑΠOΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗΣ Ο.Σ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΠΡΟΤΥΠΟ.DOC  69.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών