Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Επικαιρότητα
Εγκύκλιος - Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον ΥΚ και τον ΚΚΔΚΥ
 ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ- ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΔΕΙΏΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΚΔΚΥ.DOC   113.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών