Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Νόμος 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
ΝΟΜΟΣ 2190/1994 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2190.1994 EISAGVGH.DOC  125.50 Kb
2190.1994 1ος μέρος
 2190.1994 1ΟΣ ΜΕΡΟΣ.DOC  384.00 Kb
2190.1994 2ο μέρος
 2190.1994 2Ο ΜΕΡΟΣ.DOC  515.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών