Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.PDF  113.23 Kb
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ.DOC  75.00 Kb
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΠ
 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΠ.DOC  85.50 Kb
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΠ
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΕΠ.DOC  90.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών