Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Πρόσληψη στο δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος.(Εγκύκλιος για Ν.3448)
Εγκύκλιος για Ν. 3448
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Ν 3448.DOC  58.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών