Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Εγκύκλιος - Αποστολή στοιχείων για προσλήψεις προσωπικού που εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισμών
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ_ΑΠΟ_ΠΥΣ.DOC   59.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών