Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΣΣΕΠ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΔΜ
Απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναμόρφωση του κράτους: προς ένα επιτελικό κράτος» στους άξονες Προτεραιότητας 01,02,03 του ΕΠΔΜ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.PDF  381.56 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών