Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία (Acrobat Reader (pdf))
 ΟΔΗΓΟΣ.PDF  3.67 Mb
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία - Μέρος Α
 MEROS_A.RTF  3.62 Mb
Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία - Μέρος B
 MEROS_B.RTF  2.20 Mb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών