Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απο τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας
 ΕΙΔΙΚΌ ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΟ ΓΙΑ ΔΟΥ.PDF  71.26 Kb
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μελών πληρώματος του πλοίου από τον πλοίαρχο
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ.DOC  55.50 Kb
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθμ. 317/2007
 195325_ΈΓΓΡΑΦΟ (195325).PDF  48.26 Kb
Μη έλεγχος του επιλήψιμου του περιεχομένου εγγράφου - Βεβαίωση επί ξενόγλωσσου κειμένου
 ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΗΨΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.DOC  47.00 Kb
Φ15_13143_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 Φ15_13143_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.DOC  61.50 Kb
Εξαιρέσεις εγγράφων και διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τα ισχύοντα για την επικύρωση αντιγράφων
 Φ15_3338_22_2_06_ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ.DOC  426.50 Kb
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από υπαλλήλους των Κ.Ε.Π
 ΔΙΣΚΠΟ_Φ15_ΟΙΚ_6178_21_3_06 .DOC  45.00 Kb
Ισχύς δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας
 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.DOC  47.00 Kb
Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αλλοδαπών με ελληνική καταγωγή (ομογενών)
 Φ15_50_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ.DOC  165.00 Kb
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 Φ15_26034_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.DOC  254.50 Kb
Φ15_15644_Επικύρωση αντιγράφων,βεβαίωση γνησίου υπογραφής από Δημάρχους
 Φ15_15644_ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ.DOC  176.50 Kb
ΔΙΣΚΠΟ Φ22_ΟΙΚ_21630_12_10_04
 ΔΙΣΚΠΟ Φ22_ΟΙΚ_21630_12_10_04.DOC  69.50 Kb
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις και σχετικά έγγραφα
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.DOC  112.50 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών