Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Εγκύκλιος - Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008) επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟ 3731.DOC   87.00 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών