Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων Μέσω ΑΣΕΠ
Εγκύκλιος Επιτάχυνσης Διαδικασιών Προκήρυξης Θέσεων
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ.DOC  50.00 Kb
Εντυπα ΑΣΕΠ
 ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ.DOC  103.50 Kb
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Αιτήματος
 1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ .DOC  64.50 Kb
Παράδειγμα Συμπλήρωσης Εντύπου Αιτήματος
 2.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.DOC  83.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών