Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εγκύκλιοι
Θέματα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.3812/2009)
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μελών πληρώματος του πλοίου από τον πλοίαρχο
 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ.DOC  55.50 Kb
Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται απο ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
 ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΩΝ ΤΊΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΈΜΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΙΚΆ ΜΟΥΣΙΚΆ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ.DOC  49.00 Kb
Παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών τους με το Δημόσιο χωρίς ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 F8_151_31901 ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΕΠ.DOC  66.50 Kb
Βραβεία ΟΗΕ για Υπηρεσίες
 ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΗΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.DOC  107.50 Kb
Προγραμματισμός ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ (συμπληρωματικές διευκρινίσεις)
 F8_114_ΟΙΚ 22507 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 2Ο ΕΓΓΡΑΦΟ.DOC  43.00 Kb
Προγραμματισμός ένταξης διαδικασιών στα ΚΕΠ
 F8_95_ΟΙΚ 18527 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ.DOC  49.50 Kb
Λειτουργικά ζητήματα ΚΕΠ
 F5_93_18289_ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ_ΩΡΆΡΙΟ ΠΡΟΙΣΤ_ΚΩΔΙΚΟΊ.DOC  53.00 Kb
Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας
 EF_YPIR.DOC  67.00 Kb
Για τις εγκυκλίους της ΓΓΔΔ&ΗΔ/ΥΠΕΣ βλ. επί μέρους θεματολογία (π.χ. "Δημόσια Διοίκηση")
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών