Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Φόρμα Επικοινωνίας
* Επώνυμο:
* Όνομα:
Επωνυμία Φορέα:
Θέση στο Φορέα:
* e@mail επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
Fax:
Διεύθυνση:
* Είδος Επικοινωνίας:
* Θέμα:
Σχόλια:
* (Υποχρεωτικά πεδία)
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση: Βας. Σοφίας 15, 10674
Τηλ.: 213 1313000
Fax: 210 3625228
Email: grammateia@ydmed.gov.gr
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών