Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Οργάνωση
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα
Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
Περιορισμός Συναρμοδιοτήτων
Οδηγίες για τη νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων
Αρμοδιότητες Γενικών Γραμματέων Περιφερειών
Συντομογραφίες Δημόσιων Υπηρεσιών, φορέων του Δημόσιου Τομέα, διεθνών οργανισμών και προγραμμάτων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Εγκύκλιος για την έκδοση Π.Δ. του άρθρου 12 του Ν3613 2007
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν3613 2007.DOC  60.50 Kb
Πρόσθετες διευκρινήσεις για τις τρείς υπογραφές και παράταση της σχετικής προθεσμίας
 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.DOC  57.00 Kb
Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.DOC  119.00 Kb
Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.DOC  87.50 Kb
Συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.DOC  36.00 Kb
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
 ΕΓKYΚΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.DOC  46.00 Kb
Βελτίωση των Διοικητικών Διαδικασιών (αρ.10 & 11 του Ν. 3230/11.02.2004)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3230.DOC  55.50 Kb
Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)-Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας
 ΚΕΔΥ.PDF  3.21 Mb
Εγκύκλιος για Υπεύθυνη Δήλωση
Σχέδιo υπουργικής απόφασης σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών