Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑμεΑ-Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών
Οδηγίες για την Επεξεργασία των Στοιχείων του Πίνακα Προσβασιμότητας των Κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών
Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε Κτίρια Δημοσίων Υπηρεσιών 13/01/04
 AMEA_PERIF.XLS  1.46 Mb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών