Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Φ.Ε.Κ.
Απονομή επαίνου σε υπαλλήλους της ΓΓΔΔ & ΗΔ
 ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΉΣ ΕΠΑΊΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΔΔΗΔ.PDF  111.88 Kb
Κατεβάστε απο το παρακάτω link τον Acrobat Reader για να δείτε τα αρχεία .pdf.

Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών