Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 PKI (Ψηφιακές Υπογραφές)
 ΚΕΠ
 Ι.Κ.Π.Α
 Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ
 ΑΣΕΠ
 ΚΕΑΔ
 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 EΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Προσλήψεις
Εγκύκλιος ΔΙΠΠ/Γ.1.5/ΟΙΚ 1945 Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (Ν. 3051/2002)
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.DOC   78.50 Kb
Copyright © 2006 - Υπουργείο Εσωτερικών